Servicebetingelser

Følgende betingelser gør sig gældende ved benyttelse af servicen "Køkken på 24 timer".

  • "Køkken på 24 timer" er en gratis service. Der er ingen købsforpligtelse overfor HTH.

  • HTH opretter en personlig profil på "Mit HTH", hvor du vil kunne se og arbejde med en 3D-version af dit nye køkken.
   For at få adgang til denne konto, skal du angive en adgangskode gennem den oprettelsesmail, du modtager fra os.

  • HTH videregiver ikke dine oplysninger til 3. part.

  • Såfremt du i forvejen har en profil på "Mit HTH", opdaterer HTH denne profil med tegningen af dit nye køkken.

  • Når HTH har tegnet dit nye køkken, sendes der tegning og tilbud til dig via. den mailadresse, som du har opgivet.

  • Senest et par dage efter, at du har modtaget tegning og tilbud af dit nye køkken, vil du blive kontaktet telefonisk af HTH for at høre, om alt er som det skal være, eller om der skal tilrettes efter dine ønsker.

  • Det indsendte materiale og vores 3D-tegning vil i nogle tilfælde bruges til at markedsføre servicen ”Køkken på 24 timer”. Dine personlige oplysninger bliver naturligvis ikke brugt i denne sammenhæng.